سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 816


راهنما
دعوت دوستان

سوال 816 | ۰۱ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مجموعه ها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:23

میانگین زمان پاسخ دهی


به عضوهای مجموعه‌ای 40 عضوی، چند عضو جدید اضافه کنیم تا تعداد زیرمجموعه‌های آن 8 برابر شود؟ 
 

پاسخ

  

3

 اگر ۳ عضو به مجموعه‌ی ۴۰ عضوی اضافه کنیم، تعداد زیرمجموعه‌هایش ۸ برابر می‌شود.

برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 4 با 0:0:47
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 5 با 0:0:57
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه