سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 823


راهنما
دعوت دوستان

سوال 823 | ۰۸ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
چند ضلعی ها
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:35

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل روبه رو دو مثلث AMN و CEF متساوی الساقین هستند. ( و  ، اندازه ی زاویه ی P چند درجه است؟ 

پاسخ

  

60

                                                                                          

برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:38
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 3 با 0:0:42
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 4 با 0:0:46
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا طالبی ایوری

زهرا طالبی ایوری

نفر 5 با 0:0:46
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 6 با 0:0:55
1 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11

ارسال دیدگاه