سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 851


راهنما
دعوت دوستان

سوال 851 | ۰۵ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
بردار و مختصات
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

6

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


همه ی پاره خط های تولید شده توسط نقاط زیر را در نظر بگیرید. چند پاره خط محور طول ها را قطع می کند؟
 
 

پاسخ

  

10

نقاطی که دارای عرض منفی هستند پایین محور x ها هستند، که دو نقطه چنین اند و بقیه ی نقاط که عرض مثبت دارند بالای محور x ها هستند: پنج نقطه چنین هستند.
هر نقطه از گروه اول را به هر نقطه از گروه دوم وصل کنیم، محور طول ها را قطع می کند:                

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 2 با 0:0:50
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 3 با 0:0:55
9 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه