سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 852


راهنما
دعوت دوستان

سوال 852 | ۰۶ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


طول زمین فوتبال 60 متر و عرض آن 25 متر است. می‌خواهیم با فاصله‌ی 2 متر از هر طرف زمین، سکوی تماشاگران را بنا کنیم. به‌این ترتیب مساحت مستطیل جدید چند مترمربع از مساحت زمین فوتبال بیشتر خواهد بود؟

پاسخ

  

356برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 1 با 0:0:21
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 3 با 0:0:22
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:0:50
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 5 با 0:0:56
5 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 6 با 0:1:0
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه