سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 782


راهنما
دعوت دوستان

سوال 782 | ۲۷ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حد بی نهایت
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


باقی مانده تقسیم چندجمله ای بر چقدر است؟
 

پاسخ

  

11

 
باقی مانده تقسیم چندجمله ای بر برابر است با
 

برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 1 با 0:0:43
7 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 2 با 0:0:44
7 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 3 با 0:0:47
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 4 با 0:0:50
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 5 با 0:0:53
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه