سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 784


راهنما
دعوت دوستان

سوال 784 | ۲۹ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب توابع
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و، مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

1


در نتیجه
 

برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 1 با 0:0:42
9 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 2 با 0:0:43
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 3 با 0:0:44
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 4 با 0:0:47
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 5 با 0:0:48
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 6 با 0:0:49
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 7 با 0:0:54
7 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23

ارسال دیدگاه