سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 150


راهنما
دعوت دوستان

سوال 150 | ۰۴ تیر ۹۹

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار m ، عدد  واسطه ی عددی بین دو ریشه ی حقیقی معادله ی  است؟
 

پاسخ

  

-4

 
 
چون  با عث می شود که  شود و معادله ریشه نداشته باشد، پس فقط  قبول است.
یادآوری: واسطه ی عددی (حسابی) دو عدد  برابر است با:  

برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 1 با 0:0:27
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 2 با 0:0:41
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه