سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 150 | ۰۴ تیر ۹۹

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار m ، عدد  واسطه ی عددی بین دو ریشه ی حقیقی معادله ی  است؟
 

پاسخ

  

-4

 
 
چون  با عث می شود که  شود و معادله ریشه نداشته باشد، پس فقط  قبول است.
یادآوری: واسطه ی عددی (حسابی) دو عدد  برابر است با:  

برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر اول (با 0:0:27)
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر دوم (با 0:0:41)
1 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه