سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 786


راهنما
دعوت دوستان

سوال 786 | ۰۲ فروردین ۰۱

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش پذیری و تقسیم
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


باقی مانده تقسیم عبارت بر برابر 4 است. کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

نکته: باقی مانده تقسیم چندجمله ای بر برابر است با:


برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 1 با 0:0:49
5 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 2 با 0:0:50
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 3 با 0:0:50
5 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 4 با 0:0:51
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 5 با 0:0:55
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه