سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 787


راهنما
دعوت دوستان

سوال 787 | ۰۳ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

6 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:24
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 2 با 0:0:45
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:45
6 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 4 با 0:0:47
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه