سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 789


راهنما
دعوت دوستان

سوال 789 | ۰۵ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

26

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای چه مقدار  ریشه‌های معادله‌ی  مساوی‌اند؟
 

پاسخ

  

-5

 می‌ دانیم معادله‌ ی درجه‌ ی دوم وقتی دارای ریشه‌ ی مساوی (یعنی یک ریشه‌ ی مضاعف) است که  باشد. پس:
 

برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 1 با 0:0:41
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 2 با 0:0:50
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه