سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 790


راهنما
دعوت دوستان

سوال 790 | ۰۶ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع نمایی و ویژگی های آن
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

26

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار کدام باشد که نقاط جدول زیر متعلق به یک تابع نمایی گردند؟

 

پاسخ

  

3

از آن جایی که عرض های این تابع تشکیل دنباله هندسی می دهند و یادآوری این که اگر سه عدد، و تشکیل دنباله هندسی بدهند باید باشد، می توان گفت:


تذکر: پایه تابع نمایی نمی تواند منفی باشد، بنابراین جواب این تابع هرگز منفی نمی شود.

برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 1 با 0:0:42
8 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 2 با 0:0:52
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه