سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 792


راهنما
دعوت دوستان

سوال 792 | ۰۸ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


 چند مقدار متمایز می تواند داشته باشد، تا مجموعه نشان دهنده یک تابع باشد؟
 

پاسخ

  

2

می دانیم در تابعی که به صورت زوج مرتب نوشته می شود، مؤلفه اول تکراری وجود ندارد. در نتیجه باید مؤلفه های دوم زوج مرتب های  و برابر باشند. بنابراین:
 
با جای گذاری آن ها در زوج مرتب، مؤلفه اول تکراری ایجاد نمی شود. پس هر دو مقدار قابل قبول است.

برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 1 با 0:0:46
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 2 با 0:0:51
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 3 با 0:0:52
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 4 با 0:0:55
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه