سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 793


راهنما
دعوت دوستان

سوال 793 | ۰۹ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نسبت های مثلثاتی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، زاویه‌ی C چند است؟

 

پاسخ

  

45

 با توجه به قضیه سینوس‌ها داریم:

 

برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 1 با 0:0:48
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 2 با 0:0:50
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه