سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 794


راهنما
دعوت دوستان

سوال 794 | ۱۰ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب توابع
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع های و در شکل مقابل رسم شده است. حاصل کدام است؟

پاسخ

  

-5

از روی شکل معلوم می شود که تابعی خطی است که از نقطه های و می گذرد. پس
بنابراین:

 
 
 
 
 
در نتیجه با توجه به شکل معلوم می شود که:

 
 
 
 
بنابراین حاصل عبارت مورد نظر برابر است.

برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 1 با 0:0:45
14 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 2 با 0:0:46
1 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه