سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 798


راهنما
دعوت دوستان

سوال 798 | ۱۴ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل‌ ضرب ريشه‌ های معادله  كدام است؟      
 

پاسخ

  

7

 
         
حال حاصل ضرب ریشه‌ها را از رابطه‌ی  به دست می‌آوریم:


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 2 با 0:0:42
3 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 3 با 0:0:50
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 4 با 0:0:52
2 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه