سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 799


راهنما
دعوت دوستان

سوال 799 | ۱۵ فروردین ۰۱

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار m ، معادله ی درجه دوم  دو ریشه ی حقیقی و معکوس هم دارند؟

پاسخ

  

-2

                                                                                          
 

 
 
 
تذکر1: در معادله ی درجه دوم  ، در صورتی که  ، آن گاه معادله دو ریشه ی معکوس هم دارد. (البته به شرطی که  باشد.)
تذکر 2: در معادله ی درجه دوم ، در صورتی که  ، آن گاه معادله دو ریشه ی قرینه دارد.

برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 1 با 0:0:44
6 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 2 با 0:0:48
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه