سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 801


راهنما
دعوت دوستان

سوال 801 | ۱۷ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حد بی نهایت
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و باقی مانده تقسیم چندجمله ای بر برابر 6 باشد، مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

-2

باقی مانده تقسیم چندجمله ای بر برابر است با. بنابراین. اگر در تساوی قرار دهیم، به دست می آید:


برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 1 با 0:0:46
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 2 با 0:0:49
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 3 با 0:0:50
1 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه