سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 803


راهنما
دعوت دوستان

سوال 803 | ۱۹ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

1

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

0

تعداد نادرست

0:0:21

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل‌ ضرب ريشه‌ های معادله  كدام است؟      
 

پاسخ

  

7

 
         
حال حاصل ضرب ریشه‌ها را از رابطه‌ی  به دست می‌آوریم:


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه