سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 804


راهنما
دعوت دوستان

سوال 804 | ۲۰ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آمار و احتمال
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


دو تاس را با هم می‌ریزیم. با کدام احتمال جمع دو عدد رو شده، مضرب 3 است و عدد هیچ تاسی مضرب 3 نیست؟  
 
 

پاسخ

  

2/9

  

برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 1 با 0:0:51
9 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 2 با 0:0:53
11 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه