سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 809


راهنما
دعوت دوستان

سوال 809 | ۲۵ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای چه مقدار n ، معادلۀ  دارای جواب مضاعف  است؟
 

پاسخ

  

1

راه حل اول: در یک معادلۀ درجۀ 2، اگر  باشد، معادله ریشۀ مضاعف دارد: قابل قبول نیست (چون معادله درجۀ 2 نمی‌شود)، پس  است.
می دانیم  ریشۀ معادله است:راه حل دوم:

با فرض اینکه ریشۀ معادله  است، داریم:

 

برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 1 با 0:0:47
7 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 2 با 0:0:52
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 3 با 0:0:53
8 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه