سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 813


راهنما
دعوت دوستان

سوال 813 | ۲۹ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد طبیعی مانند n وجود دارد که حاصل  عدد طبیعی باشد؟   

پاسخ

  

5

                                                                                        
حالا عبارت بالا در صورتی طبیعی خواهد بود که 36 بر  بخش‌پذیر باشد، بنابراین  باید یکی از عددهای 1، 2، 3، 4، 6، 9، 12، 18 یا 36 باشد و چون  یک عدد طبیعی است، بنابراین  نمی‌تواند 1، 2، 3 و 4 باشد، پس 5 عدد می‌تواند جای  باشند.

بنابراین 5 عدد قابل قبول به دست می‌آید. (در 4 حالت دیگر،  عدد طبیعی نیست)

برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 1 با 0:0:52
7 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:1:0
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه