سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 815


راهنما
دعوت دوستان

سوال 815 | ۳۱ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب توابع
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع های و در شکل مقابل رسم شده است. حاصل کدام است؟

پاسخ

  

-5

از روی شکل معلوم می شود که تابعی خطی است که از نقطه های و می گذرد. پس
بنابراین:

 
 
 
 
 
در نتیجه با توجه به شکل معلوم می شود که:

 
 
 
 
بنابراین حاصل عبارت مورد نظر برابر است.

برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 1 با 0:0:44
2 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 2 با 0:0:46
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 3 با 0:0:49
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 4 با 0:0:50
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه