سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 816


راهنما
دعوت دوستان

سوال 816 | ۰۱ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگو و دنباله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله با جمله عمومی داریم  ، جمله بیستم این دنباله چه عددی است؟
 

پاسخ

  

10

 

برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 1 با 0:0:42
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 2 با 0:0:47
3 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 3 با 0:0:49
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 4 با 0:0:53
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 5 با 0:0:54
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه