سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 819


راهنما
دعوت دوستان

سوال 819 | ۰۴ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
استدلال و قضیه تالس
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل رو به رو می دانیم ، اگر AB=15 و AD=6، آن گاه  کدام است؟
 
 

پاسخ

  

2/5

چون، پس بنا به عکس قضیه تالس است. از سوی دیگر است. پس متساوی الساقین است و در نتیجه، بنابراین:
 


برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 1 با 0:0:41
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 2 با 0:0:49
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 3 با 0:0:51
4 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 4 با 0:0:53
6 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 5 با 0:0:55
6 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه