سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 820


راهنما
دعوت دوستان

سوال 820 | ۰۵ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
محاسبه حد توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

6

صورت و مخرج در برابر صفر می شوند پس صورت را به کمک اتحاد مزدوج، تجزیه می کنیم:
 
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:26
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 2 با 0:0:42
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 3 با 0:0:52
6 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه