سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 821


راهنما
دعوت دوستان

سوال 821 | ۰۶ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

24/7

توجه کنید که

 
 
 
 
 
به این ترتیب

 
 
 
 
 
بنابراین.

برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 1 با 0:0:42
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 2 با 0:0:46
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:46
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 4 با 0:0:46
4 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 5 با 0:0:49
6 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 6 با 0:0:56
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29

ارسال دیدگاه