سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 822


راهنما
دعوت دوستان

سوال 822 | ۰۷ اردیبهشت ۰۱

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حدهای نامتناهی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

0

روش اول:

 
 
 
 
 
 
 
 
روش دوم:
 

برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 1 با 0:0:41
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 2 با 0:0:43
1 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 3 با 0:0:45
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه