سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 824


راهنما
دعوت دوستان

سوال 824 | ۰۹ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگوهای خطی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

20

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در الگویی به صورت  جمله پنجم کدام است؟
 

پاسخ

  

38


 

برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 1 با 0:0:42
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 2 با 0:0:43
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 3 با 0:0:43
1 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 4 با 0:0:48
2 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 5 با 0:0:48
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 6 با 0:0:48
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 7 با 0:0:50
6 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 8 با 0:0:54
5 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31

ارسال دیدگاه