سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 825


راهنما
دعوت دوستان

سوال 825 | ۱۰ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و ریشه های معادله ی باشند، حاصل برابر کدام است؟
 

پاسخ

  

0

 
می توانیم مخرج مشترک بگیریم و معادله را ساده کنیم. (اگر از این روش حل کرده باشید می دانید چقدر وقت گیر است) ‌ولی راه بهتر این است که آن را به شکل بنویسیم و فرض کنیم:

حالا مقدار را برابر مقدارهای به دست آمده برای قرار می دهیم و ریشه های معادله را پیدا می کنیم:

پس مقدار و برابر است و در نتیجه حاصل عبارت برابر است با صفر.

برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 1 با 0:0:45
7 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 2 با 0:0:50
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 3 با 0:0:50
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 4 با 0:0:51
2 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 5 با 0:0:52
6 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 6 با 0:0:52
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه