سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 826


راهنما
دعوت دوستان

سوال 826 | ۱۱ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حد بی نهایت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


باقی مانده تقسیم چندجمله ای بر چقدر است؟
 

پاسخ

  

11

 
باقی مانده تقسیم چندجمله ای بر برابر است با
 

برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 1 با 0:0:39
7 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 2 با 0:0:42
2 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 3 با 0:0:42
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه