سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 827


راهنما
دعوت دوستان

سوال 827 | ۱۲ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  و   ریشه های معادله  باشند، حاصل  کدام است؟
 

پاسخ

  

8

 با توجه به معادله مقادیر S وP را محاسبه می کنیم:               
مخرج مشترک می گیریم:
 
 

برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 1 با 0:0:40
4 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 2 با 0:0:41
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 3 با 0:0:45
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 4 با 0:0:46
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 5 با 0:0:47
9 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 6 با 0:0:49
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 7 با 0:0:49
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه