سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 828


راهنما
دعوت دوستان

سوال 828 | ۱۳ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع  به صورت زیر است. m چند مقدار صحیح می تواند داشته باشد؟

 
 

پاسخ

  

7

الف: دهانه سهمی رو به پایین است،  پس است.
ب: تابع دارای 2 تا صفر است، پس دلتای معادله آن مثبت است. 
پ: طول رأس مثبت است، پس است.                                     
اشتراک مجموعه های بالا نامعادله  می باشد.
بازة (0 ، 8-) دارای هفت عدد صحیح می باشد.

برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 1 با 0:0:46
9 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 2 با 0:0:54
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 3 با 0:0:57
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه