سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 830


راهنما
دعوت دوستان

سوال 830 | ۱۵ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
11,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


هر دو دایره ی شکل زیر را با هم به چرخش در می آوریم. پس از توقف، دایره ها به چند حالت می توانند بایستند به طوری که دایره سمت چپ روی اعداد زوج و دایره ی سمت راست روی اعداد مربع کامل بایستد؟

پاسخ

  

6

 


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 2 با 0:0:50
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 3 با 0:0:51
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 4 با 0:0:57
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه