سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 831


راهنما
دعوت دوستان

سوال 831 | ۱۶ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
روابط بین نسبت های مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار x از رابطه ی  کدام است؟
 

پاسخ

  

49

 
 
از طرفی، می دانیم کسینوس یک زاویه برابر است با سینوس متمم آن زاویه:
 

برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 1 با 0:0:39
14 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 2 با 0:0:46
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 3 با 0:0:50
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 4 با 0:0:51
6 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 5 با 0:0:53
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه