سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 151


راهنما
دعوت دوستان

سوال 151 | ۰۵ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ، مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

4


می خواهیم  را پیدا کنیم، پس با جای گذاری در رابطه ی  داریم:

اگر را بنامیم، داریم ، پس:

 

برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 1 با 0:0:18
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 2 با 0:0:43
2 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 3 با 0:0:45
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 4 با 0:0:48
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 5 با 0:0:50
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 6 با 0:0:52
4 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه