سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 151 | ۰۵ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ثبت نشده
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ، مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

4


می خواهیم  را پیدا کنیم، پس با جای گذاری در رابطه ی  داریم:

اگر را بنامیم، داریم ، پس:

 

برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر اول (با 0:0:18)
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر دوم (با 0:0:43)
1 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر سوم (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر چهارم (با 0:0:48)
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر پنجم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه