سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 841


راهنما
دعوت دوستان

سوال 841 | ۲۶ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


عدد يكی از ريشه‌ های معادله ‌ی  است. ريشه‌ ی ديگر كدام است؟ 
 

پاسخ

  

-6

 ابتدا حاصل ضرب دو ریشه را از رابطه‌ یبه دست می ‌آوریم و سپس با دانستن این نکته که یکی از ریشه‌ ها  است، ریشه‌ ی دیگر را حساب می‌ کنیم:
       
 
تذکر: اگر در یک معادله‌ی درجه‌ی دوم دارای پارامتر (یکی از ضرایب نامعین باشد.) یکی از ریشه‌ها را داده و ریشه‌ی دیگر را بخواهند، می توان از یا استفاده کرد، ما وقتی از استفاده می‌کنیم که  و  معلوم باشند و زمانی از  استفاده می‌کنیم که  و  معلوم باشند.
روش دوم: می توانیم ریشه ی را در معادله قرار دهیم تا مقدار b به دست آید وسپس با جایگزینی مقدار b و حل معادله، ریشه ی دیگر را به دست آوریم.

برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 1 با 0:0:44
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 2 با 0:0:46
7 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 3 با 0:0:48
3 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 4 با 0:0:48
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 5 با 0:0:51
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26

ارسال دیدگاه