سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 842


راهنما
دعوت دوستان

سوال 842 | ۲۷ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر دامنه ی تعریف تابع  به صورت  باشد، مجموعه ی  شامل چند عضو است؟
 

پاسخ

  

3


 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:28
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 2 با 0:0:41
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه