سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 847


راهنما
دعوت دوستان

سوال 847 | ۰۱ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
روابط بین نسبت های مثلثاتی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

1/4

 
 

درنتیجه


برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 1 با 0:0:41
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 2 با 0:0:47
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 3 با 0:0:50
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 4 با 0:0:56
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه