سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 852


راهنما
دعوت دوستان

سوال 852 | ۰۶ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
آشنایی با مفهوم مشتق
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، مجموع عددهای صحیحی که مشتق تابع به ازای آنها صفر است چقدر است؟
 

پاسخ

  

5

نمودار تابع به شکل زیر است. توجه کنید که در نقطه های و مشتق پذیر نیست، و چون نمودار روی بازه پاره خطی راست موازی محور است، پس مشتق تابع به ازای هر عدد در بازه برابر صفر است. عددهای صحیح در این بازه،،، و هستند، که مجموع آنها برابر 5 است.

 

برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 1 با 0:0:43
8 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 2 با 0:0:46
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 3 با 0:0:52
5 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 4 با 0:0:54
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 5 با 0:0:55
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه