سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 853


راهنما
دعوت دوستان

سوال 853 | ۰۷ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


دنباله‌ی حسابی با جمله‌ی اول 63 و قدرنسبت  چند جمله‌ی مثبت دارد؟
 

پاسخ

  

16

جمله‌ی عمومی این دنباله  یعنی  است. آن را کمی ساده‌تر کنیم:
                                                                                                                                                                          
حالا دنبال جملات مثبت هستیم. برای nهای 1، 2، 3، ... و 16،  مثبت می‌شود اما برای  داریم:
                                                                                                                    
پس 16 جمله‌ی اول مثبت‌اند.

برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 1 با 0:0:42
2 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 2 با 0:0:44
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 3 با 0:0:49
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 4 با 0:1:25
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه