سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 857


راهنما
دعوت دوستان

سوال 857 | ۱۱ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله ی حسابی جمله پنجم برابر 12 و جمله ی هشتم برابر 24 است. جمله صدم دنباله چقدر است؟
 

پاسخ

  

392

 

برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 1 با 0:0:47
5 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 2 با 0:0:55
7 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه