سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 860


راهنما
دعوت دوستان

سوال 860 | ۱۴ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ، a کدام است؟
 

پاسخ

  

4

 


با فرض  داریم         
چون  ، پس مقدار t مثبت است، پس t=2 قابل قبول است:;
 

برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 1 با 0:0:42
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 2 با 0:0:43
2 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 3 با 0:0:48
1 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 4 با 0:0:48
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 5 با 0:0:52
9 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 6 با 0:0:55
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه