سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 865


راهنما
دعوت دوستان

سوال 865 | ۱۹ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی هندسی، مجموع جملات اول و دوم  و مجموع جملات چهارم و پنجم 36 می‌باشد. جمله‌ی سوم این تصاعد کدام است؟
 

پاسخ

  

6


اگر در معادله‌ی اول  را قرار دهیم داریم:
    

برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 1 با 0:0:41
11 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 2 با 0:0:43
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 3 با 0:0:47
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 4 با 0:0:50
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه