سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 155 | ۰۹ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
متمم یک مجموعه
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


متمم مجموعه‌ی  نسبت به مجموعه‌ی مرجع  از اجتماع حداقل چند بازه ساخته شده است؟
 

پاسخ

  

4

بازه‌ی  را ببینید.                                         
اگر اعداد 1، 2، 3 و 4 را حذف کنیم داریم:
این مجموعه از اجتماع 4 بازه‌ی  ساخته شده است.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:44)
58 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر دوم (با 0:0:50)
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه