سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 156


راهنما
دعوت دوستان

سوال 156 | ۱۰ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
فرآیندهای حدی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به شکل زیر، حاصل کدام است؟

 

پاسخ

  

1

اول حد عبارت را در می یابیم:
روش اول:                                                                              
روش دوم: برای، زمانی که از سمت چپ به یک میل می کند مقداری را به عنوان نماینده، در نظر می گیریم مثلاً است.
حال مقدار را محاسبه می کنیم:                                                                             
می بینیم که  عددی است که از کمی بیشتر است. پس:         
روش سوم:
به کمک نکته فوق می توان فهمید:                                 
حال به کمک نمودار، حد راست تابع را در می یابیم:                                    

نکته:
 
 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 1 با 0:0:14
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 2 با 0:0:40
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 3 با 0:0:52
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 4 با 0:0:53
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه