سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 158


راهنما
دعوت دوستان

سوال 158 | ۱۲ تیر ۹۹

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار m ، عدد  واسطه ی هندسی بین ریشه های حقیقی معادله ی  است؟ 

پاسخ

  

-1

6
فقط  قابل قبول است. زیرا به ازای  به معادله ی  می رسیم که فاقد ریشه می باشد. زیرا:
   

برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 1 با 0:0:26
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 2 با 0:0:41
6 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:41
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 4 با 0:0:45
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 5 با 0:0:48
5 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 6 با 0:0:49
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 7 با 0:0:54
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13

ارسال دیدگاه