سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 159 | ۱۳ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
روابط بین نسبت های مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل  همواره کدام است؟
 

پاسخ

  

1

 

 

برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر اول (با 0:0:19)
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر دوم (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر سوم (با 0:0:47)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر چهارم (با 0:0:48)
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر پنجم (با 0:0:49)
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه