سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 159


راهنما
دعوت دوستان

سوال 159 | ۱۳ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
روابط بین نسبت های مثلثاتی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل  همواره کدام است؟
 

پاسخ

  

1

 

 

برنده مسابقههدی عطاری

هدی عطاری

نفر 1 با 0:0:19
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 2 با 0:0:45
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 3 با 0:0:47
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 4 با 0:0:48
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 5 با 0:0:49
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر 6 با 0:0:51
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 7 با 0:0:53
4 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 8 با 0:0:55
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه