سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 167 | ۲۱ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر دامنه تابع برابر باشد، مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

0

روش اول: چون است، در نتیجه تنها ریشه مخرج بوده و باید ریشه مضاعف مخرج باشد، بنابراین:
 
 
با جای گذاری در مقدار محاسبه می شود:
 
لذا:                                                                                                                
روش دوم: چون ریشه مضاعف مخرج می باشد در نتیجه:
 مخرج
بنابراین:                                                                                                                       

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر اول (با 0:0:34)
26 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر دوم (با 0:0:41)
3 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر سوم (با 0:0:45)
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر چهارم (با 0:0:46)
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر پنجم (با 0:0:52)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه