سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 168


راهنما
دعوت دوستان

سوال 168 | ۲۲ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


دامنه تابع چند عضو دارد؟
 

پاسخ

  

3

باید زیر رادیکال را بزرگتر یا مساوی صفر قرار داده و نامعادله مربوطه را حل کنیم. در نتیجه داریم:
 
حال به تعیین علامت عبارت می پردازیم:
پس فقط اعداد در دامنه قرار دارند.

 

برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 1 با 0:0:18
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 2 با 0:0:46
9 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:49
5 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 4 با 0:0:50
2 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 5 با 0:0:55
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 6 با 0:0:55
3 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه