سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 30


راهنما
دعوت دوستان

سوال 30 | ۰۵ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب توابع
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

22

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع های و در شکل مقابل رسم شده است. حاصل کدام است؟

پاسخ

  

-5

از روی شکل معلوم می شود که تابعی خطی است که از نقطه های و می گذرد. پس
بنابراین:

 
 
 
 
 
در نتیجه با توجه به شکل معلوم می شود که:

 
 
 
 
بنابراین حاصل عبارت مورد نظر برابر است.

برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 1 با 0:0:35
4 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه